loader
முக்கிய செய்திகள்

உலக சினிமா

விவரங்கள்

Program Name

உலக சினிமா

15:00:00 பொழுதுபோக்கு

இந்நிகழ்ச்சியின் நடிகர்கள் / தொகுப்பாளர்கள்:

விளக்கம் / திரைக்கதை :

This show mainly produced to make the cinema audience to think why we call THE LEGENDS of cinema and why those pictures considered to be a world cinema show consist of two segments exploring movies on wars and second segment deals with world classic movies and its author

பதிவுகளின் தொகுப்பு :

அனைத்து பகுதிகளை காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்

சமீபத்திய

உலக சினிமா பதிவுகள்

பிரபலமான நிகழ்ச்சிகள்

IBC தமிழ்